Privacybeleid

B-Hunted Interim Solutions doet er alles aan om de privacy van haar gebruikers te bewaken. B-Hunted vindt het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ons beleid met betrekking tot het opslaan van persoonlijke gegevens wordt in deze privacyverklaring toegelicht. Op het moment dat u uw persoonsgegevens achterlaat op onze website, of u ons deze gegevens per e-mail toestuurt, geeft u toestemming voor het opslaan van deze persoonsgegevens. U gaat akkoord met de verwerking van uw gegevens door B-Hunted Interim Solutions overeenkomstig met deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens

B-Hunted Interim Solutions is gevestigd te Hoofddorp, Hoofdweg 848C, postcode 2132 MC.
B-Hunted Interim Solutions is een recruitmentbureau met als doel de juiste match tussen opdrachtgever en professional te realiseren.
KvK-nummer: 69786275

Verwerking persoonsgegevens

Om de match tussen kandidaten en opdrachtgevers tot stand te brengen maakt B-Hunted Interim Solutions gebruik van persoonsgegevens waarover B-Hunted Interim Solutions beschikt. Dit betreft met name contactgegevens, cv en correspondentie tussen B-Hunted Interim Solutions. en de kandidaat en/of klant. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitvoering van de dienstverlening van B-Hunted Interim Solutions.

Zonder uitdrukkelijke toestemming zal er geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers worden gegeven. Onze recruiters zullen voor u, uw gegevens toetsen aan die van de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en u geïnformeerd bent over de inhoud van de betreffende vacature.

Gegevens opslaan

De persoonsgegevens die aan B-Hunted Interim Solutions worden verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen op de mailserver van onze hostingpartij, waartoe alleen onze eigen recruiters toegang hebben. De gegevens worden 12 maanden bewaard op onze server. Na deze periode worden deze persoonsgegevens verwijderd.

Beveiliging

De website is geïnstalleerd met een SSL-certificaat.

Gegevens verstrekken aan derden

B-Hunted Interim Solutions verstrekt nooit persoonsgegevens zonder toestemming aan derden, tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage van alle persoonsgegevens die wij van u bewaren. Wilt u inzage van deze persoonsgegevens? U kunt alle gegevens die u verstrekt heeft met uw cv of anderszins, wijzigen of verwijderen door een e-mail te zenden naar administratie@b-hunted.nl of bellen naar 085-2006162.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Aanpassingen op onze website kunnen leiden tot het wijzingen van onze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook regelmatig deze privacyverklaring door te lezen in verband met mogelijke wijzigingen.

Klachtrecht

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. Voor meer informatie kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.