Disclaimer

Algemeen

B-Hunted Interim Solutions, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69786275, hierna aangeduid als “B-Hunted” of “B-Hunted Interim Solutions”, verleent hierbij toegang tot www.b-hunted.nl (“de website”). Naast de gebruikelijke wetgeving zijn de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website.

Informatie

De website heeft als enig doel het verstrekken van informatie. B-Hunted besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Hoewel de verstrekte informatie zo actueel mogelijk wordt gehouden, kan het voorkomen dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) volledig juist is. B-Hunted Interim Solutions behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Er kan geen garantie worden gegeven voor het beoogde resultaat van de bezoeker op basis van de verstrekte informatie op deze site. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder uitdrukkelijke toestemming zal er geen persoonlijke informatie van u aan derden, waaronder opdrachtgevers, worden verstrekt. Onze recruiters zullen uw gegevens toetsen aan die van de opdrachtgever nadat een interview is afgenomen en u bent geïnformeerd over de inhoud van de betreffende vacature.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de informatie op deze website zijn eigendom van B-Hunted Interim Solutions. Verveelvoudigingen mogen niet worden verkocht, gewijzigd, gebruikt voor commerciële doeleinden, of opgenomen worden in andere werken, publicaties of websites, tenzij B-Hunted Interim Solutions hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend.

Aansprakelijkheid

B-Hunted Interim Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website.